B.Mulligan Concept

B.Mulligan Concept

Brian Mulligan is een Nieuw-Zeelandse fysiotherapeut, die eind jaren ’80 en begin jaren ’90 een eigen behandelmethode heeft ontwikkeld voor klachten aan de perifere gewrichten, wervelkolom en weke delen, die bestaan op basis van een “positional fault” of “tracking problem”. Hypothetisch wordt hierbij aangenomen dat de gelaedeerde struktuur door een trauma, immobilisatieperiode etc. een positional fault of tracking problem ontwikkelt, waardoor de struktuur niet meer goed “spoort”.
Het unieke aan de werkwijze van Mulligan is dat hij deze, vaak lastig te bestrijden en soms al jaren bestaande klachten snel en duurzaam verbetert door in één handeling een beweging met een mobilisatie te combineren. Een groot bijkomend voordeel is dat deze technieken pijnloos kunnen worden ondergaan.

Hiermee vormen ze een veilig alternatief voor b.v. manipulaties en de uitspraak “no pain no gain”, die vaak wordt gehanteerd bij het afzonderlijk mobiliseren en doorbewegen van gewrichten staat dus haaks op het hiervoor genoemde.

Omdat, voor zover bekend, niemand eerder op een systematische wijze deze vorm van behandelen heeft beschreven, mogen deze “Mobilisations with Movement” (MWM’s) Mulligans geesteskind worden genoemd. Hiermee kunnen bewegingsbeperkingen in o.a. de wervelkolom vaak op snelle wijze spectaculair worden verbeterd. Bij alle technieken van Mulligan wordt vooral het funktionele probleem van de patiënt als uitgangspunt genomen voor de behandeling en er wordt veelvuldig en innovatief gebruik gemaakt van traktiegordels.

Laat een antwoord achter