Etalagebenen of Claudicatio Intermittens

De claudicatiotherapeut

Met Chronisch Zorgnet,  hebben wij een landelijk dekkend netwerk gerealiseerd waarin gesuperviseerde looptherapie voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden wordt aangeboden door gespecialiseerde oefen- en fysiotherapeuten. Deelnemen aan Chronisch Zorgnet betekent voldoen aan kwaliteitseisen om transpartante en hoogwaardige patiëntenzorg te garanderen. Oefen- en fysiotherapeuten die lid worden van Chronisch Zorgnet worden daarom extra bijgeschoold tot Claudicatiotherapeut, Longfysiotherapeut of Hartfysiotherapeut. Elke ChronischZorgnet therapeut beschikt over een portfolio (een web-based visitekaartje), dat publiekelijk zichtbaar is voor alle patiënten, verwijzers en andere therapeuten.

In onze praktijk bent u van harte welkom bij Dhr. C. Mathijssen. Hij heeft zich in Waalwijk gespecialiseerd in het behandelen van etalagebenen, oftewel claudicatio intermittens.

Voor meer informatie : www.chronischzorgnet.nl

Bel voor een afspraak : 0416-342606.