Tarieven

Tarieven

Zitting Fysiotherapie/Screening                           € 35,75

Zitting Manuele Therapie                                     € 46,75

Fysiotherapeutisch Consult                                  € 65,00

Groepszitting 2 personen                                     € 33,00

Groepszitting 3 personen                                     € 32,20

Groepszitting 4 personen                                     € 25,00

Groepszitting 5-10 personen                                € 18,85

Groepszitting > 10 personen                                € 14,30

Toeslag uitbehandeling                                         € 18,70

Inrichtingstoeslag                                                  € 9,00

Niet nagekomen afspraak                                       100%

Verband- en hulpmiddelen                                    advies/kostprijs

Eenvoudige, korte rapporten                                 € 38,50

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten       € 71,50

1 januari 2023.

Prijzen zijn inclusief BTW. Tarieven gelden voor niet-gecontracteerde ziektekostenverzekeraars.

Betalingsvoorwaarden:

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de patiënt/cliënt.
5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

Laat een antwoord achter